Acabados

En CANOR oferim una amplíssima gamma de colors i acabats per a l’alumini, ferro o PVC.

ALUMINI

Podem donar-li l’acabat que desitgem a qualsevol tipus de tancament.

 • Anoditzat
  S’aconsegueix un aspecte més atractiu del material i major resistència a l’abrasió. Els colors més habituals són el plata, bronze, acer inox i or.
 • Lacat
  Amb aquest tractament s’aconsegueix donar a l’alumini el color que vostè desitge de la carta RAL, al mateix temps que s’aconsegueix una major resistència a la corrosió, als rajos UVA i al desgaste.
 • Imitació Fusta
  Aconseguirà els colors càlids de la fusta, però amb les característiques i les qualitats de l’alumini.
 • Lacats amb textura
  Diferents tons de color tipus forja, òxid o imitació fusta texturitzada.
 • Bicolor
  Permet l’elecció del color exterior segons l’estil de la façana i el color interior per a adequar-se a qualsevol ambient.
  Combina anoditzats, colors RAL, imitació fusta i colors amb textura.

Colors alumini acabat lacat colors alumini imitació fusta

Colors RAL alumini

FERRO

Als treballs de ferro també podem donar-li diferents acabats

 • Pintat a pistola color RAL o forja
  Prèvia aplicació d’una capa d’imprimació podem pintar a pistola qualsevol color de la carta RAL així com en colors forja.
 • Lacat al forn
  El lacat amb pintura en pols recobreix el ferro una vegada fornejat deixant un acabat de major qualitat que la pintura a pistola.
  Colors de la carta RAL, forja i martelés.
 • Galvanització per immersió
  Es recobreix el ferro amb zinc.

Colors RAL ferro Colors ferro

 

 

 

 

 

 

 

PVC

Per a les finestres de PVC també oferim una àmplia gamma d’acabats i colors.

 • Blanc
 • Foliat imitació fusta
 • Àmplia gamma de colors del programa KOLORTEN de Kömmerling

Colors PVC Colors PVC
En FERROCANOR ofrecemos una amplísima gama de colores y acabados para el aluminio,
hierro o PVC.

ALUMINIO

Podemos darle el acabado que deseemos a cualquier tipo de cerramiento.

 • Anodizado
  Se consigue un aspecto más atractivo del material y mayor resistencia a la abrasión. Los colores más habituales son el plata, bronce, acero inox y oro.
 • Lacado
  Con este tratamiento se consigue dar al aluminio el color que usted desee de la carta RAL, al tiempo que se consigue una mayor resistencia a la corrosión, a los rayos UVA y al desgaste
 • Imitación Madera
  Conseguirá los colores cálidos de la madera, pero con las características y las calidades del aluminio
 • Lacados con textura
  Diferentes tonos de color tipo forja, óxido o imitación madera texturada.
 • Bicolor
  Permite la elección del color exterior según el estilo de la fachada y el color interior para adecuarse a cualquier ambiente.

Combina anodizados, colores RAL, imitación madera y colores  con textura.

Colores aluminio Colores aluminio imitación madera Colores aluminio RAL

HIERRO

A los trabajos de hierro también podemos darle diferentes acabados

 • Pintado a pistola color RAL o forja
  Previa aplicación de una capa de imprimación podemos pintar a pistola cualquier color de la carta RAL así como en colores forja.
 • Lacado al horno
  El lacado con pintura en polvo recubre el hierro una vez horneado dejando un acabado de mayor calidad que la pintura a pistola.
  Colores de la carta RAL, forja y martelés.
 • Galvanizado por inmersión
  Se recubre el hierro con zinc.

Colores hierro Colores hierro

PVC

Para las ventanas de PVC también ofrecemos una amplia gama de acabados y colores.

 • Blanco
 • Foliado imitación madera
 • Amplia gama de colores del programa KOLORTEN de Kömmerling

 

, , , , ,

No comments yet.

Deja un comentario