Cristal de control solar y bajo emisivo Guardian Sun

Vidre Guardian Sun és un producte d’avançada tecnologia que garantitza una alta transmissió lluminosa,
un excel·lent aïllament tèrmic (valor U=1,
0 W/m2K),
i una eficaç protecció contra la radiació solar (només es transmet un 42% de l’energia solar).

Al incorporar Guardian Sun a les seues finestres podrà obtenir un important estalvi energètic i contribuir a la reducció de les emissions de C CO2  a l’atmosfera, protegint així el mig ambient. I tot això sense perdre la lluminositat i transparència dels cristall tradicionals.

L’ús de Guardian Sun en les seues finestres li permetrà gaudir de la llum solar amb una agradable sensació de benestar durant tot l’any, fora la temperatura que fora.

Un vidre que combina màxima transparència, control solar i aïllament tèrmic per a que estalvia fins un 40% d’aire condicionat en estiu i un 60% de calefacció en hivern.

També es pot combinar Guardian Sun amb vidre laminat de seguretat i acústic.

Guardian Sun li permetrà gaudir de:

 • Control solar
 • Aïllament tèrmic reforçat
 • Màxima transparència i lluminositat
 • Limita els rajos ultra violeta UV que deterioren els objectes

FUNCIONAMENT

La capa de control solar i baix emissiva fa la funció de tanca de contenció per al calor i el fred deixant passar una xicoteta part a l’interior de la vivenda.

Per una altra banda, la mateixa capa fa un efecte rebot impedeix que s’escape per la finestra gran quantitat de l’energia de la vivenda necessitant molt menys consum d’energia en calefacció i aire condicionat afavorint l’estalvi energètic.

COMPARATIVA

Comparativa entre un doble envidrament  4/16/4 i un doble envidrament 4/16/4 Guardian Sun.
Quan menor siguen els valors, major aïllament tèrmic.

4/16/4
Transmitància   79%
Valor U               2,7

4/16/4 Guardian Sun
Transmitància   42%
Valor U                1,0

* Transmitància: Energia que entra en la vivendi a través del vidre (una finestra sense vidre tindria una transmitància del 100%)

* Valor U: Energia que s’escapa  de la vivendi cap a l’exterior a través del vidre.

DIFERÈNCIA ENTRE UN CRISTALL GUARDIAN SUN I UN CRISTALL BAIX EMISIU

Un vidre baix emissiu impedeix que s’escape la calor de la calefacció o l’aire condicionat cap a l’exterior a través de finestra, mentre que un vidre Guardian Sun  a part de ser baix emissiu també té la propietat de control solar reduint significativament l’entrada de la radiació solar a la vivenda.

Font: Guardian Sun

Disposem d’un simulador tèrmic per a que comproves tu mateix les propietat aïllants del vidre amb capa de control solar i baix emissiu Guardina Sun.
El vidre Guardian Sun és un producte d’avançada tecnologia que garantitza una alta transmissió lluminosa,
un excel·lent aïllament tèrmic (valor U=1,
0 W/m2K), i una eficaç protecció contra la radiació solar (només es transmet un 42% de l’energia solar).

Al incorporar Guardian Sun a les seues finestres podrà obtenir un important estalvi energètic i contribuir a la reducció de les emissions de C CO2  a l’atmosfera, protegint així el mig ambient. I tot això sense perdre la lluminositat i transparència dels cristall tradicionals.

L’ús de Guardian Sun en les seues finestres li permetrà gaudir de la llum solar amb una agradable sensació de benestar durant tot l’any, fora la temperatura que fora.

Un vidre que combina màxima transparència, control solar i aïllament tèrmic per a que estalvia fins un 40% d’aire condicionat en estiu i un 60% de calefacció en hivern.

També es pot combinar Guardian Sun amb vidre laminat de seguretat i acústic.

Guardian Sun li permetrà gaudir de:

 • Control solar
 • Aïllament tèrmic reforçat
 • Màxima transparència i lluminositat
 • Limita els rajos ultra violeta UV que deterioren els objectes

FUNCIONAMENT

La capa de control solar i baix emissiva fa la funció de tanca de contenció per al calor i el fred deixant passar una xicoteta part a l’interior de la vivenda.

Per una altra banda, la mateixa capa fa un efecte rebot impedeix que s’escape per la finestra gran quantitat de l’energia de la vivenda necessitant molt menys consum d’energia en calefacció i aire condicionat afavorint l’estalvi energètic.

COMPARATIVA

Comparativa entre un doble envidrament  4/16/4 i un doble envidrament 4/16/4 Guardian Sun.
Quan menor siguen els valors, major aïllament tèrmic.

4/16/4
Transmitància   79%
Valor U               2,7

4/16/4 Guardian Sun
Transmitància   42%
Valor U                1,0

* Transmitància: Energia que entra en la vivendi a través del vidre (una finestra sense vidre tindria una transmitància del 100%)

* Valor U: Energia que s’escapa  de la vivendi cap a l’exterior a través del vidre.

DIFERÈNCIA ENTRE UN CRISTALL GUARDIAN SUN I UN CRISTALL BAIX EMISIU

Un vidre baix emissiu impedeix que s’escape la calor de la calefacció o l’aire condicionat cap a l’exterior a través de finestra, mentre que un vidre Guardian Sun  a part de ser baix emissiu també té la propietat de control solar reduint significativament l’entrada de la radiació solar a la vivenda.

Font: Guardian Sun

Disposem d’un simulador tèrmic per a que comproves tu mateix les propietat aïllants del vidre amb capa de control solar i baix emissiu Guardina Sun.
El cristal Guardian Sun es un producto de avanzada tecnología que garantiza una alta transmisión luminosa,
un excelente aislamiento térmico (valor U=1,0 W/m2K), y una eficaz protección contra la radiación solar (solo se transmite un 42% de la energía solar).

Al incorporar Guardian Sun en sus ventanas podrá obtener un importante ahorro energético y contribuir a la reducción de las emisiones de CO2  a la atmósfera, protegiendo así el medio ambiente. Y todo ello sin perder la luminosidad y transparencia de los cristales tradicionales.

El uso de Guardian Sun en sus ventanas le permitirá disfrutar de la luz solar con una agradable sensación de bienestar durante todo el año, sea cual sea la temperatura.

Un vidrio que combina máxima transparencia, control solar y aislamiento térmico para que ahorre hasta un 40% de aire acondicionado en verano y un 60% de calefacción en invierno.

También puede combinar Guardian Sun con vidrio laminado de seguridad y acústico.

Guardian Sun le permitirá disfrutar de:

 • Control solar
 • Aislamiento térmico reforzado
 • Máxima transparencia y luminosidad
 • Limita los rayos ultravioleta UV que deterioran los objetos.

FUNCIONAMENTO

La capa de control solar y bajo emisiva hace la función de barrera de contención para el calor y el frio dejando pasar una pequeña parte al interior de la vivienda.

Por otro lado, la misma capa impide que se escape por la ventana gran cantidad de la energía de la vivienda  necesitando mucho menos consumo de energía en calefacción y aire acondicionado favoreciendo el ahorro energético.

COMPARATIVA

Comparativa entre un doble vidrio  4/16/4 y un doble vidrio 4/16/4 Guardian Sun.
Cuando menor son los valoers, mayor aislamiento térmico.

4/16/4
Transmitancia   79%
Valor U               2,7

4/16/4 Guardian Sun
Transmitancia   42%
Valor U                1,0

* Transmitancia: Energía que entra en la vivienda a través del vidrio (una ventana sin cristal tendría una transmitancia del 100%)

* Valor U: Energía que se escapa de la vivienda hacia afuera  a través del vidrio

DIFERENCIA ENTRE UN CRISTAL GUARDIAN SUN Y UN CRISTAL BAJO EMISIVO

Un cristal bajo emisivo impide que se escape el calor de la calefacción o el aire acondicionado al exterior a través de la ventana, mientras que un cristal Guardian Sun, aparte de ser bajo emisivo, también tiene la propiedad de control solar reduciendo significativamente la entrada de la radiación solar a la vivienda.

cristal guardian sun

Fuente: Guardian Sun

Disponemos de un simulador térmico para que compruebes tú mismo las propiedades aislantes del cristal con capa de control solar y bajo emisivo Guardian Sun.

comparativa simulador

, , ,

No comments yet.

Deja un comentario