Casa Unifamiliar “Andragó”

casa-andrago-moraira

En aquest treball, “Casa Andragó”, clarament podem veure que el que prevalen són les corbes i tampoc passen desapercebudes les 52 peces en total que té aquesta casa i que vam poder fabricar entre finestres, portes i corredisses, algunes d’elles de gran altura.
Es va escollir perfilería d’alumini amb trencament de pont tèrmic per a major aïllament tèrmic i lacat color fusta Noguera Italiana, noguera fosca, el qual va aportar calidesa i intensifique el seu caràcter

Elements emprats en aquesta casa:

  • Finestres corredisses amb trencament tèrmic sèrie Tecknica Thermic de ALUMED
  • Finestres oscil·lobatents amb corba i trencament tèrmic serie GP-R45 RPT de ALUMED
  • Doble acristalament i laminatge de seguretat
  • Alumini lacat color fusta Noguera Italiana
Porta abatible de 2 fulles i fixes amb corba

Porta abatible de 2 fulles i fixes amb corba

finestres i portes

finestres i portes

 

 

 

 

 

 

 

Porta i fixos amb corba en alumini color fusta

Porta i fixos amb corba en alumini color fusta

Porta i fixos amb corba en alumini color fusta

Porta i fixos amb corba en alumini color fusta

 

 

 

 

 

 

 

Fixos i finestra amb corba en alumini color fusta

Fixos i finestra amb corba en alumini color fusta

Vista interior de fixos i finestra amb corba en alumini color fusta

Vista interior de fixos i finestra amb corba en alumini color fusta

 

 

 

 

 

 

 

Finestres alumini color fusta

Finestres alumini color fusta

Finestra i porta abatible color fusta

Finestra i porta abatible color fusta

 

 

 

 

 

 

Portes color fusta

Portes color fusta

Balcó i finestra abatible

Balcó i finestra abatible


casa-andrago-moraira

En este trabajo, “Casa Andragó”,
claramente podemos ver que lo que priman son  las curvas y tampoco pasan desapercibidas las 52 piezas en total que tiene esta casa y que pudimos fabricar entre ventanas, puertas y correderas, algunas de ellas de gran altura.

Se escogió perfilería de aluminio con rotura de puente térmico para mayor aislamiento térmico y  lacado color madera Nogal Italiano, nogal oscuro, el cual aportó calidez e intensifico su carácter.

Elementos empleados en esta vivienda:

  • Ventanas correderas con rotura térmica serie Tecknica Thermic de ALUMED
  • Ventanas oscilobatientes con curva y rotura térmica serie GP-R45 RPT de ALUMED
  • Doble acristalamiento y laminado de seguridad
  • Aluminio lacado color madera Nogal Italiano
Puerta abatible de 2 hojas y fijos con curva

Puerta abatible de 2 hojas y fijos con curva

Ventanas y puertas

Ventanas y puertas

 

 

 

 

 

 

 

Puerta y fijos con curva en aluminio color madera

Puerta y fijos con curva en aluminio color madera

Puerta y fijos con curva en aluminio color madera

Puerta y fijos con curva en aluminio color madera

 

 

 

 

 

 

 

Fijos y ventana con curva en aluminio color madera

Fijos y ventana con curva en aluminio color madera

Vista interior de fijos y ventana con curva en aluminio color madera

Vista interior de fijos y ventana con curva en aluminio color madera

 

 

 

 

 

 

 

Ventanas aluminio color madera

Ventanas aluminio color madera

Ventanas y puerta abatible aluminio color madera

Ventanas y puerta abatible aluminio color madera

 

 

 

 

 

 

Puertas color madera

Puertas color madera

Balcón y ventana abatible

Balcón y ventana abatible

, , , ,

No comments yet.

Deja un comentario