Baranes de ferro

portada_pergola

Vallats


Fabriquem i instal·lem una àmplia varietat de vallats tant d’ús residencial, industrial, per a parcel·les i/o piscines mantenint segura la seua propietat i privadesa.

  • Vallat simple torsió: pals i tela de tanca galvanitzats i/o en color verd.
  • Vallat amb malles: fabricats a mòduls amb material galvanitzat i/o lacat color a triar.
  • Vallat de xapa: fabricats a mòduls amb material galvanitzat i/o lacat color a triar en el qual s’empra qualsevol tipus de xapa metàl·lica: xapa llisa, xapa perforada amb forats 30×30, xapa perforada amb forats redons i xapes decorades.


vallados

Vallados


Fabricamos e instalamos una amplia variedad de vallas tanto de uso residencial,
industrial,
para parcelas y/o piscinas manteniendo segura su propiedad y privacidad. Los tres tipos de vallas que fabricamos son:

  • Vallado simple torsión: postes y tela de valla galvanizados y/o en color verde.
  • Vallado con mallas: fabricados a módulos con material galvanizado y/o lacado color a elegir.
  • Vallas de chapa: fabricados a módulos con material galvanizado y/o lacado color a elegir en el que se emplea cualquier tipo de chapa metálica: chapa lisa, chapa perforada con agujeros 30×30, chapa perforada con agujeros redondos y chapas decoradas.

Galería fotográfica


portada_pergola

Vallados


Fabricamos e instalamos una amplia variedad de vallados tanto de uso residencial, industrial,
para parcelas y/o piscinas manteniendo segura su propiedad y privacidad.

  • Vallados simple torsión: postes y tela de valla galvanizados y/o en color verde.
  • Vallados con mallas: fabricados a módulos con material galvanizado y/o lacado color a elegir.
  • Vallados de chapa: fabricados a módulos con material galvanizado y/o lacado color a elegir en el que se emplea cualquier tipo de chapa metálica: chapa lisa, chapa perforada con agujeros 30×30, chapa perforada con agujeros redondos y chapas decoradas.

Baranes de ferro

La barana és un element de protecció per a balconades i escales i podem fer que arribe a ser un element decoratiu més dins o fora de la seua llar. Una possibilitat que pot escollir i que nosaltres li oferim són les baranes de ferro.
Les baranes de ferro probablement siguen les més conegudes o les que estem més acostumats a veure. Nosaltres li podem fabricar baranes de forja artística,
de barrots simples o de barrots amb decoracions. Podem fabricar trams amb corba. I el color de la barana pot ser lacat a triar de la carta RAL,
colors forja, martelés, metal·litzats.

En la galeria següent podeu veure uns exemples de treballs acabats.