Portes seccionals

Portes seccionals

Instal·lem portes seccionals per a garatges, són portes fabricades amb panells metàl·lics de 40 mm d’espessor que proporcionen seguretat i aïllament. Les portes seccionals s’obrin verticalment i queden per sota del sostre. Es poden donar diferents acabats de superfície, pot ser un disseny amb línies horitzontals o amb quarterons. Es poden acabar amb una gran variertat de colors. També existeix la possibilitat d’integrar portó a la porta seccional.

En la galeria següent podeu veure uns exemples de portes seccionals a on podeu veure diferents dissenys de portes seccionals.