La importància del trencament tèrmic

L’eficiència energètica és una pràctica que té com a objectiu reduir el consum d’energia. Traduït a l’ambient domèstic podem dir que un bon aïllament tèrmic pot evitar malgastar en un edifici fins a un 30% d’energia, i això equival en una reducció de la factura elèctrica i en les emissions de CO2, perjudicials per al medi ambient.

Un dels sistemes més utilitzats al mercat per complir amb l’eficiència energètica són les fusteries d’alumini amb Trencament de Pont Tèrmic (RPT).

El pont tèrmic és un atribut que posseeixen els materials per conduir fred o calor. Per evitar això s’usa el que es denomina trencament de pont tèrmic, es tracta d’evitar que la cara interior i exterior tinguin contacte entre si intercalant un mal conductor, així evitem les pèrdues de temperatura.

En els tancaments d’alumini, el trencament tèrmic s’aconsegueix mitjançant la inserció d’un material aïllant de baixa conductivitat tèrmica entre els seus perfils interior i exterior. El material més utilitzat és la vareta de poliamida 6.6 reforçada amb un 25% de fibra de vidre.

Avantatges del sistema de trencament tèrmic:

  • L’estalvi d’energia. La legislació és cada vegada més estricta en matèria d’eficiència energètica dels edificis ja que l’objectiu és reduir l’emissió de CO2
  • Permet un ampli aïllament tèrmic i acústic.
  • La limitació de la condensació. En climes freds quan la temperatura exterior és molt baixa i a l’interior hi ha una humitat elevada, es produeix la condensació sobre els perfils interiors. Això és a causa que la temperatura del perfil interior està per sota del punt de rosada. Amb el trencament del pont tèrmic s’aconsegueix elevar la temperatura superficial del perfil interior, en conseqüència es restringeix l’aparició de la rosada.
  • Acabat bicolor: Permet que l’acabat interior i exterior de les finestres pugui ser diferent, d’aquesta manera mantenim l’estètica exterior de l’edifici i podem donar al seu habitatge un estil propi i diferenciat per el interior

No comments yet.

Deixa un comentari