Muntatge sense obra de coberta d’alumini

Comencem amb un muntatge sense obra de coberta alumini, per a mostrar que no sempre es te que fer molestes obres.
Es volia cobrir una terrassa per a poder aprofitar-la amb una coberta i finestres d’alumini, així que ens vam posar a la feina.
Primer fabriquem les finestres d’alumini color blanc en el nostre taller. I una vegada que les vam tenir preparades iniciem el muntatge de la coberta.
El primer pas va ser la col·locació de les finestres i quan les vam tenir en el seu lloc ens vam disposar a cobrir la terrassa.

montaje-cubierta-1 montaje-cubierta-2

 

 

 

 

 

 

 

Utilitzem panells autoportants d’alumini de 52mm d’espessor i color blanc, els quals proporcionen un bon aïllament tèrmic i no necessiten cap bigueta ni tub extra de reforç per la part inferior quedant el sostre llis.

montaje-cubierta-4 montaje-cubierta-3

 

 

 

 

 

 

 

Quan es va acabar de col·locar l’últim panell, es van fer les últimes rematades per a que l’acabat siga perfecte i es van col·locar els cristalls.

I així va quedar, un lloc extra en la casa ben aïllat i elegant sense realitzar obres.

 

 

 

 

 

 

 

Interior de coberta Coberta fixa

 

 

 

 

 

 

 

Us deixem un video demostratiu del muntatge.

, , , ,

No comments yet.

Deixa un comentari